Diensten

Energie afrekening

ASG verzorgt en ontzorgt u op het gebied van de energie-afrekeningen. Wij maken afrekeningen gebaseerd op alle soorten energiestromen (gas, warmte (GJ), warm en koud tapwater en elektriciteit) en conform het door de corporatie gekozen kostenverdeelsysteem en/of conform de warmtewet.