Is het mogelijk om informatie te ‘benchmarken’?

Ja, met Eline kan uw verbruiksinformatie afgezet worden tegen andere woningen en complexen in uw eigen gebouw portefeuille, maar ook ten opzichte van andere corporaties of het landelijk verbruik.