Ontdek

Warmtewet

De warmtewet is in het leven geroepen om mensen die niet kunnen kiezen voor een eigen energieleverancier, te beschermen. De afgelopen jaren is deze wet gewijzigd c.q. verbeterd. ASG heeft een warmtewet-expert in huis, die via een ‘infographic warmte wet’, het verloop van de wetgeving in kaart heeft gebracht.